Bezpieczna praca w BraveCare

Bezpieczeństwo to nasz priorytet.

Nieustannie dbamy o zapewnienie naszym współpracownikom bezpiecznych warunków pracy. Oferujemy Ci nie tylko satysfakcjonującą pracę, ale także zapewniamy pomoc i wsparcie naszego profesjonalnego zespołu

Image

Osoby samodzielnie poszukujące pracy za granicą narażają się na niebezpieczne sytuacje.

Oto najczęstsze z nich:

Handel ludźmi – zbrodniczy proceder.

Nieuczciwe firmy często wykorzystują sytuację osób, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej/finansowej. Zdarza się, że obiecując atrakcyjne wynagrodzenie i perspektywy rozwoju, mogą ich zmanipulować i podstępem zmusić do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach.
Niesprawdzeni, nieuczciwi pracodawcy, którzy łamią deklarowane przed wyjazdem zobowiązania. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że obowiązki są inne niż ustalone, nie ma zapewnionej opieki medycznej, harmonogramu pracy czy przerw na odpoczynek. Zdarza się, że oszukane osoby pracują po 12 i więcej godzin na dobę, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia
Podjęcie pracy „na czarno”, jeśli nie podpisana jest żadna umowa, nie można skorzystać z publicznej służby zdrowia, nie ma zabezpieczenia w postaci polskiej firmy (która w każdej chwili zareaguje i zorganizuje pomoc i/ lub bezpieczny transport do domu), ani z żadną osobą, która udzieli pomocy na miejscu. Świadczenie pracy bez umowy powoduje narażenie się na poważne konsekwencje prawne

W mediach znajdziemy wiele dramatycznych przypadków ludzi, którzy wyjechali za granicę szukając lepszej przyszłości, a trafili do miejsc przypominających karne obozy pracy lub domy publiczne. Niestety, w dalszym ciągu zdarzają się takie sytuacje w cywilizowanych krajach z silnym prawem i służbami policyjnymi.

Jak uniknąć powyższych sytuacji? Jak zawczasu rozpoznać sygnały potencjalnie zagrażające naszemu bezpieczeństwu, a czasem życiu?

 

Szukając po raz pierwszy pracy za granicą należy być ostrożnym, kierować się zdrowym rozsądkiem i pamiętać o tym, że jest wiele ofert zatrudnienia.

Osoby szukające legalnej pracy jako personel opiekuńczy osób starszych i/lub niesamodzielnych, przed skorzystaniem z usług firm pośredniczących powinny bezwzględnie sprawdzić następujące kwestie

Image

Należy zweryfikować wpis w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Image

Umowa właściwie zawarta skutkuje nałożeniem na firmę obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (w tym emerytalne) oraz zdrowotne do ZUS.

Image

Na korzyść firmy przemawia wysyłanie oryginalnych kwestionariuszy, wypełnionych przez rodziny; daje to możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego nam zlecenia.

Image

Pracodawca powinien zapewnić poświadczony przez ZUS dokument A1, który potwierdza legalną pracę za granicą. Jeśli firma nie przesyła dokumentu A1 to następny, istotny sygnał alarmowy.Image

Ogłoszenie rekrutacyjne bez adresu siedziby firmy, zawierające tylko numer komórkowy to sygnał alarmowy! W razie sporu z pracodawcą nie będziemy mogli ustalić miejsca jego funkcjonowania, a windykacja będzie niemożliwa albo bardzo trudna i czasochłonna. Znane są przypadki nie wypłacania pensji przez firmy, których nie można odnaleźć.

Image

Podpisanie dokumentów nie musi odbyć się w siedzibie firmy, natomiast trzeba uważnie przeczytać szczegóły umowy, szczególną uwagę zwracając na: okres zatrudnienia, miejsce pracy, jej rodzaj i wysokość wynagrodzenia.


Image

Warto zebrać opinie o przyszłym pracodawcy; pomocni są tu znajomi, media społecznościowe i grupy zrzeszające opiekunów i opiekunki (strony z zaufanych źródeł)

Image

Pracodawca powinien dostarczyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym kraju. Idąc do lekarza upewnij się, że działa on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.

• Prawnik

Jeśli masz pytania i wątpliwości natury prawnej, związanej z Twoim zatrudnieniem, napisz konkretne pytanie/a na adres mailowy: prawnik@bravecare.pl

• Pielęgniarka

Nie wiesz jak zareagować w danym przypadku, jak pomóc podopiecznemu? Chcesz wzbogacić Twoją wiedzę z zakresu opieki? Napisz na adres: pielegniarka@bravecare.pl

• Psycholog

Praca wykonywana z daleka od rodziny i domu może być wyczerpująca psychicznie. Warto wtedy skorzystać z pomocy specjalisty. Możesz napisać do naszego psychologa: psycholog@bravecare.pl

Podsumowując

Nie działaj w pośpiechu. Szczególnie jeśli jesteś w złej sytuacji finansowej i życiowej, tym bardziej zachowaj ostrożność, aby nie pogorszyć sytuacji. Sprawdź, zanim podpiszesz umowę.