Kurs dla opiekunów osób starszych

„Bravecare APS, we współpracy z Instytutem Jakości i Innowacji w Opiece Domowej (iQH), oferuje bezpłatne, profesjonalne kształcenie!

Kurs został przygotowany z myślą o personelu opiekuńczym, świadczącym usługi w środowisku domowym. Obejmuje wiedzę z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, a także praktycznych zagadnień związanych z opieką.

Nauka odbywa się online, we własnym tempie, w różnych wersjach językowych (do wyboru: polski, niemiecki, rosyjski oraz chorwacki).

Zakres certyfikacji to 8 Modułów;  80 h teorii i aż 320 h praktyki (wyjazd na zlecenie):

Image

Moduł 1

Podstawowa wiedza na temat chorób i niepełnosprawności, form leczenia i opieka nad osobami wymagającymi opieki. Demencja, choroby psychiczne (np. depresja) i inne niepełnosprawności umysłowe. (28h)

Moduł 2

Postrzeganie otoczenia społecznego i istniejąca potrzeba pomocy i wsparcia. Aktywności związane z sytuacją życiową osoby potrzebującej opieki i jej środowiskiem społecznym oraz omówienie możliwych usług w zakresie doradztwa i wsparcia oferowanych przez placówki społeczne. (8h)

Moduł 3

Radzenie sobie z osobami wymagającymi opieki, nabywanie kompetencji interpersonalnych, radzenie sobie z problemami behawioralnymi, np. takimi jak agresja i opór.

Oprócz podstawowej wiedzy o potrzebie opieki, szkolona jest wiedza i umiejętności w zakresie wykonywania codziennych czynności pomocniczych, poprawiania jakości życia, radzenia sobie z oporem, jak również temat duchowości/religijności. (14h) 

Moduł 4

Komunikacja i prowadzenie rozmów.

Kształtowanie umiejętności obserwacji oraz umiejętności percepcji, które są szczególnie przydatne do wspierania tych, którzy nie mogą (już) wypowiadać się językowo. (6h)

 

Moduł 5

Samozarządzanie w kontekście wolontariatu, w tym refleksja i wymiana poglądów na temat własnej roli oraz doświadczenia zdobytego podczas pracy w wolontariacie. (8h)

Moduł 6

Współpraca między pracownikami pełnoetatowymi i wolontariuszami w ramach rozwoju kompetencji, współpracy z krewnymi. (4h)

Moduł 7

Sposoby i możliwości opieki oraz zorganizowania zajęć podopiecznym, treści  związane z gospodarstwem domowym, możliwościami towarzyszenia i wsparcia podopiecznych. (12h)

Moduł 8

Metody i możliwości opieki i zajęć.

Opieka i towarzystwo seniora, ogólne reguły bezpieczeństwa, higiena, zagadnienia pierwszej pomocy, ogólne zagadnienia opieki domowej. (12h)

Każdy moduł kończy się krótkim testem. Na zakończenie należy odpowiedzieć na podsumowujące pytania. Wszystkie odpowiedzi sprawdzane są przez kompetentne osoby z wykształceniem medycznym. 

W ramach zaliczenia kursu, wymagany jest wyjazd na zlecenie, w celu praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Kurs można rozpocząć i kontynuować już w trakcie zlecenia, równolegle, dzięki czemu skróci się czas otrzymania certyfikatu.

Kurs jest dla opiekunów bezpłatny. Zależy nam na wykwalifikowanym personelu, dlatego kładziemy duży nacisk na szkolenia, kursy, doświadczenie i wiedzę.

Zachęcamy do zgłaszania się do Bravecare do pracy oraz na opisany powyżej kurs umiejętności merytorycznych w teorii i w praktyce dla opiekunów osób starszych i chorych.

 

Zapraszamy do zgłaszanie się do swoich koordynatorów w Bravecare na certyfikowany kurs dla opiekunów osób starszych.