Bezpieczna praca

Osoby podejmujące pracę za granicą narażone są na dwie podstawowe, groźne sytuacje:

Nieuczciwość pracodawcy branżowego, który nie wypełnia wszystkich deklarowanych wcześniej zobowiązań – na miejscu okazuje się, że jest gorsze stanowisko pracy, narzuca niższe wynagrodzenie po podpisaniu umowy, nie zapewnia profesjonalnej opieki, nie wypłaca pensji

Padają ofiarami zbrodniczego procederu, którym jest handel ludźmi.

Media są pełne doniesień o dramatach ludzi, którzy w dobrej wierze jechali na Zachód po lepszą przyszłość, tymczasem wylądowali w czymś, co przypomina karne obozy pracy, albo są to domy publiczne. I dzieje się to na co dzień w Europie, w cywilizowanych krajach, z silnym prawem i służbami policyjnymi.

Jak unikać obydwu niebezpiecznych splotów wydarzeń? Jak zawczasu rozpoznać sygnały potencjalnie zagrażające naszemu bezpieczeństwu, a czasem życiu?
Szukając po raz pierwszy pracy za granicą należy pamiętać o jednej, podstawowej zasadzie: trzeba być ostrożnym, kierować się zdrowym rozsądkiem i pamiętać o tym, że jest wiele ofert zatrudnienia.

Osoby chcące legalnie pracować jako opiekunki/opiekuni osób niesamodzielnych korzystając z usług firm pośredniczących powinny bezwzględnie sprawdzić następujące kwestie:

  • czy firma ma zgłoszoną działalność gospodarczą? Należy zweryfikować wpis w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • ogłoszenie rekrutacyjne bez adresu siedziby firmy, a zawierające tylko numer komórkowy to sygnał alarmowy – w razie sporu z pracodawcą nie będziemy mogli ustalić miejsca jego funkcjonowania; znane są przypadki niewypłacania pensji przez firmy, których to firm nie można później odnaleźć, albo windykacja jest bardzo utrudniona, bo siedzibę właściwą mają za granicą
  • na korzyść firmy przemawia wysyłanie oryginalnych kwestionariuszy, wypełnionych przez rodziny; daje to możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego nam zlecenia
  • pracodawca powinien zapewnić Ci poświadczony przez ZUS druk A1, który potwierdza, że legalnie pracujesz za granicą; niechęć firmy do zapewniania tych druków to następny sygnał alarmowy, który powinien odwieść Cię od współpracy z taką firmą
  • podpisanie umowy nie musi odbyć się w siedzibie firmy, natomiast trzeba uważnie przeczytać dokumenty, szczególną uwagę zwracając na: okres zatrudnienia, miejsce pracy i jej rodzaj oraz wysokość wynagrodzenia
  • umowa właściwie zawarta skutkuje nałożeniem na firmę obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (w tym emerytalne) oraz zdrowotne
  • warto zebrać opinie o przyszłym pracodawcy; pomocni są tu znajomi i media, w tym Internet (strony z zaufanych źródeł)
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA – pracodawca powinien dostarczyć taką kartę; Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym kraju. Idąc do lekarza upewnij się, że działa on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.

• Prawnik
Jeśli masz pytania natury prawnej, związanej z Twoim zatrudnieniem (nie musisz być specjalistą w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń), nie rozumiesz zawiłości paragrafów itp., napisz konkretne pytania na adres mailowy: prawnik@bravecare.pl

• Pielęgniarka
Nie wiesz, jak zareagować w danym przypadku, jak pomóc podopiecznemu? Chcesz wzbogacić Twoją wiedzę z zakresu opieki? Spytaj profesjonalistki pisząc na adres: pielegniarka@bravecare.pl

• Psycholog
Wykonujesz niełatwą pracę, z daleka od domu rodzinnego, więc czasem kontakt ze specjalistą od naszego wnętrza, naszych emocji jest niezbędny. Nasz specjalista czeka na Ciebie pod adresem mailowym: psycholog@bravecare.pl

PODSUMOWUJĄC

Nie działaj w pośpiechu, jeśli jesteś w złej sytuacji finansowej i życiowej, tym bardziej zachowaj ostrożność, aby nie pogorszyć tej sytuacji. Nie ufaj ludziom proponującym super-oferty pracy.