Czym jest opieka paliatywna i co wchodzi w jej zakres?

Opieka paliatywna jest specjalistycznym podejściem opieki zdrowotnej, które koncentruje się na poprawie jakości życia osób dotkniętych ciężkimi chorobami, zwłaszcza w zaawansowanym stadium lub na terminalnym etapie życia. Głównym celem opieki paliatywnej jest zapewnienie komfortu pacjentowi poprzez łagodzenie dolegliwości fizycznych, emocjonalnych i społecznych. Jest to podejście holistyczne, które uwzględnia potrzeby pacjenta i jego rodziny. Opieka paliatywna obejmuje:

Leczenie objawów:

Zapewnienie skutecznego leczenia różnego rodzaju dolegliwości fizycznych, aby poprawić komfort codziennego funkcjonowania podopiecznego.

Wsparcie emocjonalne:

Zapewnienie wsparcia psychologicznego zarówno dla osoby  niesamodzielnej, jak i jego rodziny, aby pomóc im lepiej radzić sobie ze stresem, lękiem i innymi trudnościami emocjonalnymi, uwzględniając zapewnienie wsparcia duchowego.

Komunikację i podejmowanie decyzji:

Zachęcanie do otwartej komunikacji między osobą potrzebującą opieki, rodziną a personelem opiekuńczym w celu zrozumienia i respektowania jej potrzeb, wartości i preferencji.

Wsparcie dla Opiekunów:

Zapewnienie Opiekunom wsparcia i niezbędnych zasobów; np. odpowiednich pomocy rehabilitacyjnych, by łatwiej radzili sobie z obciążeniem fizycznym związanym np. z podnoszeniem i higieną ciała podopiecznego.

Podsumowanie

Opieka paliatywna skupia się na zapewnieniu jak najwyższego komfortu i jakości życia pacjentowi w trudnym okresie choroby terminalnej lub przewlekłej. Zazwyczaj jest świadczona równolegle z działaniami lekarskimi skierowanym na leczenie choroby i realizowana zarówno w hospicjach jak i w domu pacjenta.

Image