Пані та панове, ми хотіли б повідомити вам, що наша компанія розпочала реалізацію Капіталових Планів Працівників (далі – КПП).

З метою, відповідно до статті 7 пунктів 1-4 Закону „Про Капіталові Плани Працівників” від 4 жовтня 2018 року. (далі – Закон про КПП), наша компанія реалізувала КПП у співпраці з NationaleNederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna з місцезнаходженням у Варшаві, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, внесеним до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який ведеться Окружним судом столичного міста Варшави у Варшаві, XII Економічним відділом Національного судового реєстру, під KRS № 0000042153, NIP 526-22-41-523, зі статутним капіталом у розмірі 33 000 000 злотих. 

Наша компанія уклала договір з Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (далі – NN).

 Вибір компанії NN як установи, що обслуговує KПП для наших співробітників, був зроблений виходячи з інтересів наших співробітників, враховуючи досвід роботи NN на ринку та їхню ефективність в управлінні активами, інвестиційними фондами та пенсійними фондами.

NN вже понад 20 років спеціалізується на пропозиції пенсійних продуктів – OFE, IKE та IKZE – і вирізняється на ринку серед інших установ, що працюють у цій сфері, зокрема, великими пенсійними активами та високими довгостроковими ставками дохідності.

На сайті https://bravecare.pl/ppk/  або https://www.mojeppk.pl/ або https://www.nn.pl/ppk.html Ви знайдете детальну інформацію про програму ” Капіталових Планів Працівників ” (далі „КПП”)”. Нижче ми надаємо найбільш важливу інформацію.

 

  1. Що таке Капіталови План Працівника?

KПП – це добровільна і приватна довгострокова схема пенсійних заощаджень, покликана підвищити фінансову безпеку поляків і забезпечити додаткові кошти для людей після закінчення трудового життя, завдяки внескам роботодавця, працівника та державного бюджету.

Ваш пенсійний план фінансується з 3 джерел:

  1. Внесок працівника (Ваш): від мінімум 2% до 4% від брутто-зарплати, але вираховується з чистої зарплати працівника. Учасник KПП, крім обов’язкового основного внеску в розмірі 2%, може задекларувати додатковий внесок до KПП у розмірі до 2% від своєї заробітної плати.

Учасник PPK, чия заробітна плата, отримана з різних джерел в даному місяці, не перевищує суму, еквівалентну 1,2-кратному розміру мінімальної заробітної плати, може задекларувати роботодавцю знижений основний внесок до КПП – знижений основний внесок може бути менше 2%, але не менше 0,5% від заробітної плати.

  1. Внесок роботодавця: від мінімум 1,5% до 4% від брутто-зарплати. При цьому роботодавець сплачує вищевказаний внесок з власних коштів.

Крім того, роботодавець несе відповідальність за нарахування та стягнення частини внеску, що підлягає сплаті учасником KПП, а також за здійснення платежів від роботодавця та працівника на індивідуальний рахунок учасника KПП, відкритий в NN.

  1. Державний збір: 240 злотих на рік + 250 злотих одноразовий вклад.

Забираючи свої гроші після 60 років, ви можете отримати 25% від накопиченої суми відразу, а решту 75% – щомісячними платежами (не менше 120).

Ви також можете зняти 100% накопичених коштів, але тоді ви заплатите податок від приросту капіталу (19%).

До досягнення 60-річного віку кошти можна зняти у випадках, перелічених у Законі про КПП.

 

  1. Хто буде зарахований до програми

 Участь у програмі КПП є добровільною.

Всі працівники у віці від 18 до 55 років, як ті, що працюють за трудовим договором, так і ті, що працюють за контрактом, за які сплачуються пенсійні внески, будуть автоматично зараховані до схеми, якщо вони не подадуть письмову заяву про відмову від накопичувальної системи.

Звертаємо вашу увагу, що заява про відмову від участі в KПП повинна бути написана на спеціальному бланку, щоб вона була дійсною, і відповідати інструкціям Міністерства.

Працівника, який відмовився від участі в KПП, роботодавець буде повторно реєструвати в ППK кожні 4 роки з можливістю відмовитися від участі в KПП. 

Детальна інформація про KПП для різних форм зайнятості, які можуть бути включені в програму KПП, визначена в статті 2 п.18 Закону про KПП.

Внески до KПП можна припинити в будь-який час, а також відновити в будь-який час, але для цього потрібні заяви з боку працівника.

Роботодавець повинен укласти договір про KПП від імені та на користь працівника після закінчення 3 місяців (90 днів) роботи не пізніше 10-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому закінчився 3-місячний період роботи.

Період працевлаштування включає всі періоди працевлаштування за попередні 12 місяців у даного роботодавця або в інших роботодавців, якщо новий роботодавець є правонаступником цих інших роботодавців.

Працівник, який бажає вийти зі програми KПП, може подати таку заяву не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому закінчився 3-місячний (90-денний) період працевлаштування. У ситуації, коли заяву про відмову не було подано, працівник буде зарахований до програми KПП автоматично.

Ті, хто пропрацював у нашій компанії більше 90 днів і не бажає приєднатися до KПП, повинні будуть заповнити спеціальну заяву.

Працівник може подати заяву про відмову у двох випадках:

(a) Ще до того, як від його імені буде укладено договір про ведення профілю КПП. Тоді, відповідно до ст. 16.1, працівник не стане учасником KПП

(б) Вже після укладення договору про ведення профілю КПП. Тоді, відповідно до статті 23.2. договір не втрачає чинності, а відмова означає, що вклади до KПП припиняють нараховуватися.

Працівник може в будь-який момент подати заяву на вступ до KПП.

Працівники, яким виповнилося 55 років, але ще не виповнилося 70 років, не є автоматично учасниками KПП; для того, щоб стати учасником, вони повинні подати заяву до роботодавця про укладення на їх користь та від їх імені договору про KПП.

  1. Працівники, які мають рахунки в KПП, відкриті іншими роботодавцями

Працівник, який є учасником КПП, повинен ─ протягом 7 днів, після 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому закінчився 3-місячний термін його працевлаштування – подати суб’єкту працевлаштування заяву про укладені від його імені договори KПП, в якій вказати фінансові установи, з якими були укладені договори.

У вищевказаній ситуації Працівник може вчинити наступні дії:

 – подати заяву про вихід з KПП до нового Роботодавця,

– прийняти рішення про приєднання до схеми KПП нового Роботодавця, зберігаючи інші рахунки KПП та зібрані кошти в інших фінансових установах

– подати заяву про переведення коштів, накопичених на його рахунках KПП, відкритих у фінансових установах, з якими від його імені та на його користь уклали договори про ведення KПП інші роботодавці, на його рахунок KПП, відкритий у фінансовій установі, з якою новий роботодавець уклав договір про ведення KПП.

  1. Які форми зайнятості охоплює KПП?

 Трудовий договір.

 Договір доручення або агентський договір.

 Тимчасовий контракт.

 Членство в сільськогосподарському виробничому або сільськогосподарському кооперативі.

 Членство в наглядовій раді (за умови, що ви отримуєте заробітню плату за свою посаду).

  1. Куди будуть вкладені гроші працівника і чи це безпечно

Кошти від внесків працівника, роботодавця та держави надходитимуть на індивідуальний рахунок працівника у фінансовій установі NationaleNederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna з головним офісом у Варшаві.

Вищезгадана фінансова установа NN вестиме індивідуальні рахунки працівників та інвестуватиме кошти працівників у різні фінансові інструменти.

Кошти, накопичені в KПП, будуть інвестовані у фонди з визначеною датою, інвестиційна політика яких змінюватиметься з віком учасника KПП.

По мірі наближення учасника до 60 років, фонди автоматично змінять свою інвестиційну політику на менш ризиковану (наприклад, інвестиції в такі інструменти, як акції або в державні облігації).

Однак завжди слід пам’ятати, що інвестування пов’язане з ризиком, а кошти, накопичені в KПП, не є гарантованими.

Під час накопичення коштів учасник KПП не зможе змінити фінансову установу, обрану роботодавцем, але зможе змінити фонд з визначеною датою, до якого він був прикріплений, і вибрати фонд, який, на його думку, буде краще відповідати його потребам.

  1. Витрати на інвестування в KПП

Плата за управління та експлуатацію KПП стягується NN відповідно до встановлених законодавством лімітів.

Детальну інформацію про збори можна знайти на веб-сайті NN та в Законі про KПП.

Працівник повинен повідомити роботодавця про зміну наступних даних працівника: ім’я (імена), прізвище, адреса проживання, адреса до кореспонденції, номер телефону, адреса електронної пошти, номер PESEL або дата народження у випадку осіб, які не мають номера PESEL, серія та номер внутрішнього паспорту або номер закордонного паспорту чи іншого документа, що посвідчує особу у випадку осіб, які не мають польського громадянства.

Про зміну даних слід негайно повідомити роботодавця, заповнивши бланк „Зміна даних учасника KПП„.

Всі бланки декларацій та заяв можна знайти на сайті https://bravecare.pl/ppk/  lub https://www.mojeppk.pl/ lub https://www.nn.pl/ppk.html.

взірець Формуляру/заяви

Формуляр особистих даних КПП (PPK)

Заява про перенесення коштів з КПП (PPK)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДМОВУ ВІД СПЛАТИ ВНЕСКІВ UKR

Відновлення вплат до КПП (PPK)

Зміна даних особових учасника КПП (PPK)

Додатковий платіж Заява Зміна Відмова

Заява про приєднання до КПП (стосується осіб віком 55-70 років)

Заява про передачу грошових засобів КПП (PPK)

Додаткова інформація

Листівка для нових працівників КПП (PPK)

Афіша переваг КПП (PPK)

Матеріали до логування до КПП (PPK)

Листівка як можна виплатити гроші з КПП

Листівка як інвестувати в КПП (PPK)

Листівка як перевести гроші до іншого КПП (PPK)

Додаткова інформація

Інформація про відновлення здійснення платежів до КПП

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КПП