Oddział Rzeszów

Oddział Rzeszów

Błędowa Tyczyńska 42b
36-017 Błędowa Tyczyńska

Telefon:
+48 571-903-791

email: bravecareinfo@bravecare.pl

Alicja Glina

Kierownik oddziału, Koordynator

Agata Jaguś

Koordynator

Kamila Bartoszek

Koordynator