Oto kilka zachowań i postaw, których zrozumienie poprawi Twoją relację z Podopiecznym.

Praca Opiekuna osób starszych sprzyja nawiązywaniu głębokich, emocjonalnych więzi. Często zdarza się, że relacja pomiędzy Opiekunem a Podopiecznym nosi znamiona przywiązania, a nawet przyjaźni. Tak oto, czasem niepostrzeżenie podopieczni i opiekunowie po latach, a bywa, że miesiącach życia pod jednym dachem stają się dla siebie niemal jak rodzina.

Co pomaga w nawiązywaniu bliskiej relacji z Podopiecznym?

Co nas, ludzi do siebie zbliża, a co nas od siebie oddala?

Czy i w tym przypadku do przyjaźni jak do zakochania jest tylko jeden krok?

Oto kilka zachowań i postaw, których zrozumienie poprawi Twoją relację z Podopiecznym 😊

Po pierwsze długoterminowy kontakt. Dobra relacja wymaga czasu, a Opiekunowie pracują z tymi samymi osobami miesiącami lub nawet latami, co sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania. Wspólne przechodzenie przez trudne momenty, jeśli nie zabraknie cierpliwości i wyrozumiałości, zwykle umacnia więzi międzyludzkie.

Towarzystwo. Starsze osoby mogą doświadczać samotności, a opiekunowie, ponieważ są obok codziennie, często pełnią rolę towarzyszy i powierników. Stąd już tylko jeden krok do przyjaźni, gdzie obie strony chętnie i ufnie dzielą się swoimi myślami, przeżyciami i uczuciami.

Codzienne czynności. Niezwykle zbliża także obecność i pomoc w trakcie wykonywania codziennych czynności, takich jak: jedzenie, ubieranie czy higiena osobista. Dopuszczanie Opiekuna do prywatnej sfery życia, do swoich granic, w naturalny sposób sprzyja tworzeniu atmosfery bliskości i zaufania, a na takim fundamencie łatwo może rozkwitnąć przyjaźń.

Zaangażowanie emocjonalne Opiekuna. Empatia i troska pomagają w rozwijaniu i pogłębianiu relacji. To często naturalny zalążek przyjaźni.

Wspólne zainteresowania i wartości. Chętniej tworzymy przyjaźnie z osobami, które mają podobne wartości i zainteresowania. Może macie wspólne pasje, hobby? Ulubione sposoby spędzania czasu zbliżają ludzi do siebie.

Wsparcie w trudnych chwilach. Osoby, które są obecne, uważne i oferują wsparcie w trudnych momentach, budują silniejsze więzi. Ofiarowanie sobie nawzajem pomocy i troski, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, pokazuje, że można na sobie polegać, co niezwykle umacnia więzi emocjonalne.

Pozytywne doświadczenia. Pozytywne doświadczenia, takie jak wspólne spacery, gotowanie czy przeżywanie zabawnych chwil, wzmacniają relacje i tworzą miłe wspomnienia. Radość z małych rzeczy, pomimo chorób czy ograniczeń, to momenty, które wprowadzają lekkość i uśmiech w codzienność każdego z nas.

Akceptacja i szacunek. Akceptowanie drugiej osoby taką, jaka jest, oraz okazywanie szacunku dla jej poglądów i wyborów są podstawą, nie tylko w pracy Opiekuna. Pamiętajmy o odrobinie dystansu; żeby dbać o kogoś nie musimy zgadzać się z Jego przekonaniami. Akceptacja i prawdziwe poszanowanie różnej od naszej perspektywy innej osoby (wynikającej z wieku, wykształcenia, doświadczeń, uwarunkowań rodzinnych i społecznych) jest jednym z ważniejszych czynników w procesie budowania zdrowych, trwałych i satysfakcjonujących więzi.

Komunikacja. Warto ćwiczyć postawę otwartości w rozmowie, to pomaga zrozumieć potrzeby, uczucia i myśli drugiej osoby. Bez szczerej komunikacji nie zbudujemy dobrej, przyjacielskiej relacji.

Branża opiekuńcza jest miejscem szczególnym, gdzie przyjaźń i przywiązanie są naturalnymi i często pozytywnymi aspektami pracy. Warto pamiętać, że odpowiednie zarządzanie własnymi emocjami, empatia, otwartość, cierpliwość i szczerość mogą przynieść wiele korzyści, w tym przede wszystkim poprawę zdrowia i jakości życia Podopiecznych. Z drugiej jednak strony, niezwykle istotne jest by Opiekunowie utrzymywali profesjonalne podejście do pracy, co pomaga nie tylko skutecznie zarządzać granicami osobistymi, ale przede wszystkim bez przeszkód wykonywać swoje obowiązki. Zobacz nasze nowe atrakcyjne oferty: https://bravecare.pl/oferty-pracy/

Image