Oddział Kraków

  1. Home
  2. »
  3. Oddział Kraków

Oddział Kraków

ul. Jakuba Majora 12 A, pok. 405
31-422 Kraków

Telefon:
+48 796-388-344
+48(22) 857-04-92
+48 505-677-960
+48 518 810 299

email: krakow@bravecare.pl

Barbara Jaszewska

Kierownik oddziału, Koordynator

Anna Gdula

Koordynator

Bożena Jaszewska

Koordynator

Katarzyna Trykoszko

Koordynator