Działania aktywizujące seniora

Działania aktywizujące seniora mają na celu nie tylko zapewnienie rozrywki, ale przede wszystkim utrzymanie i poprawę jego zdrowia. Rozwijanie zainteresowań i aktywne budowanie relacji podczas działań aktywizujących pomaga zapobiegać izolacji społecznej i ma bezpośredni wpływ na nastrój, komfort, a w konsekwencji na jakość życia.  

starszy-mezczyzna-pokazuje-cos

Oto przykłady takich działań: 

Aktywny senior, czyli zajęcia rekreacyjne dla seniorów i aktywność fizyczna: Organizowanie zajęć rekreacyjnych dostosowanych do wieku, kondycji i możliwości konkretnej osoby takich jak: gimnastyka, tai chi, joga, taniec, spacery, pływanie itp. 

Spotkania klubu seniora: Uczestniczenie w spotkaniach klubów seniora, gdzie osoby starsze regularnie się spotykają, rozmawiają, dzielą swoimi zainteresowaniami, wiedzą i doświadczeniami. 

Warsztaty i zajęcia edukacyjne dla seniora: Organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych, np. na tematy związane ze zdrowiem, zdrową dietą, technologią, sztuką, literaturą, a także warsztaty psychologiczne dla seniorów, które poszerzając wiedzę pomagają utrzymać aktywność i sprawność intelektualną. 

Wycieczki i wyjścia kulturalne: Organizowanie wycieczek dla seniora do muzeów, teatrów, na koncerty, uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, które stymulują umysł, zapewniają rozrywkę i kontakt z ludźmi. 

Aktywność społeczna: Zachęcanie seniorów do uczestnictwa i współtworzenia różnych obszarów aktywności społecznej, np. w ramach wolontariatu czy organizacji lokalnych, które pomagają w budowaniu więzi społecznych i poczucia przynależności. Zachęcanie i pomoc w podtrzymywaniu relacji z rodziną i/lub przyjaciółmi. 

Hobby i ćwiczenia manualne dla seniorów: Organizowanie, współtworzenie i uczestnictwo w zajęciach takich jak: rękodzieło, szycie, malowanie czy ogrodnictwo, które umożliwiają rozwijać zainteresowania i umiejętności manualne. 

Gry i zabawy: Organizowanie spotkań przy grach planszowych czy turniejów sportowych, które nie tylko zapewniają rozrywkę, ale również angażują umysł i umożliwiają przebywanie na świeżym powietrzu stymulując koordynację ruchową. 

Kluby dyskusyjne, czytelnicze: Tworzenie / uczestnictwo w klubach książki, filmowych, gdzie seniorzy mogą dyskutować, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami. 

Image