Opieka podstawowa osoby starszej. Czym jest i jaki jest jej zakres? 

Dzienna pomoc dla seniora obejmuje szeroki zakres działań mających na celu zapewnienie jej wsparcia, bezpieczeństwa i komfortu w codziennym życiu. Jednocześnie zadaniem Opiekuna jest umożliwienie osobie starszej zachowania niezależności, godności i wpływu na własną kondycję psycho – fizyczną. 

starszy-mezczyzna-pokazuje-cos

Zakres opieki podstawowej nad osobą starszą obejmuje: 

Pielęgnację osób starszych: Opiekun pomaga osobie starszej w codziennej higienie osobistej, w tym: w kąpieli, ubieraniu się, dbaniu o higienę jamy ustnej, pielęgnację skóry i włosów. 

 

Przygotowywanie i pomoc przy spożywaniu posiłków dla seniora: Opiekun pomaga w planowaniu posiłków oraz przygotowywaniu zdrowych i zrównoważonych dań, zgodnie z wymaganiami dietetycznymi i preferencjami żywieniowymi osoby starszej. 

Pilnowanie przyjmowania leków: Opiekun może pomagać w organizacji i przypominaniu o regularnym przyjmowaniu leków zgodnie z zaleceniami lekarza.  

Pomoc w poruszaniu i przemieszczaniu się: Pomaganie seniorowi w poruszaniu się, asystowanie przy wstawaniu, chodzeniu, używaniu sprzętu do rehabilitacji domowej, a także wspomagającego np.: laski, wózka inwalidzkiego oraz asystowanie w bezpiecznym przemieszczaniu się. 

Pomoc w komunikacji: Pomaganie seniorowi w komunikacji z lekarzami, pracownikami opieki zdrowotnej, urzędami, instytucjami, także przy obsłudze telefonu, komputera, czytaniu korespondencji, przekazywaniu pytań, wątpliwości, wyjaśnianiu spraw, itp. 

Reagowanie, pomoc i opieka w razie zagrożenia życia lub zdrowia: Zapewnienie natychmiastowej pomocy w sytuacjach nagłych, takich jak: wypadek, zagrażająca życiu choroba lub inne zdarzenie wymagające pilnej interwencji i kontaktu z lekarzem i/lub rodziną. 

Wsparcie emocjonalne i towarzyskie: Opiekun zapewnia wsparcie emocjonalne osobie starszej poprzez rozmowy, cierpliwe słuchanie, uważność na jej potrzeby a także empatyczne towarzyszenie w codziennych czynnościach. 

Monitorowanie stanu zdrowia: Opiekun monitoruje stan zdrowia seniora, obserwuje ewentualne zmiany w samopoczuciu, zachowaniu, kondycji fizycznej i raportuje je rodzinie i/lub lekarzom.